Familieopstellingen

 Een familieopstelling is een vorm van psychotherapie vanuit het Systemisch werken.  Door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst kunnen de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten zichtbaar worden, kan men deze  herkennen, erkennen en in transformatie brengen.

Een familieopstelling is een sessie waarbij je als coachée een vraagstuk inbrengt waar je helderheid over wil krijgen. We werken met representanten die je dan kiest en opstelt in de ruimte.

Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de coachée. Aan de hand van instructies van de coach, brengen de representanten beweging in de stagnatie.

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. We noemen dit dan een organisatieopstelling.

Interesse

Wil je graag weten of familieopstellingen een geschikte manier is om meer helderheid te krijgen in de vraagstukken die je op dit moment in je leven tegenkomt? Contacteer ons gerust voor een verkennend gesprek.

Duur

De precieze duurtijd van een opstelling is moeilijk te voorspellen. We rekenen op 2uur per opstelling

Prijs

€ 120 per opstelling